เมื่อเราใช้งานอะไรไปนานๆ ก็ย่อมมีวันเสีย มีวันพังและมีวันหมดอายุ เป็นของธรรมดา โดยแบตเตอรี่รถยนต์เองก็ระยะเวลาของมันอาจจะ 1 ถึง 3 ปีหรือ 5 – 10 ปีขึ้นอยู่กับชนิดของแบตเตอรี่และการใช้งานของเรา ซึ่งแบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมก็ไม่ได้คล้ายคลึงกับหัวเข่าเสื่อมมากเท่าไหร่นัก ถ้าหากรถยนต์คันไหนใช้ไปประมาณปีถึงสองปีแล้วเกิดอาการสตาร์ทไม่ติด สตาร์ทยากขึ้นให้อันดับแรกให้นึกถึงเลยว่าแบตเตอรี่รถยนต์มีปัญหาแน่นอน โดยปัญหารถยนต์สตาร์ทไม่ติดหรือสตาร์ทยากขึ้นนั้นเกิดขึ้นได้กับรถยนต์ทุกคัน อาทิเช่น ในตอนเช้าหรือจอดไว้นานๆ ก็สตาร์ทไม่ติดแล้ว เป็นต้น โดยสาเหตุของแบตเตอรี่รถยนต์เสื่อม อาจมาจากการชาร์จที่เกินขนาด, ประจุไฟที่น้อยเกินไป, การลัดวงจรของแบตเตอรี่, การเติมน้ำกลั่นที่ไม่บริสุทธิ์, การใช้อุปกรณ์มากเกินไป อย่างเช่น ระบบเครื่องเสียง เป็นต้นและไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่นานๆ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้เป็นต้นเหตุให้เกิดแบตเตอรี่เสื่อมได้ทั้งสิ้น ซึ่งเทคนิคที่จะตรวจสอบว่าแบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมสภาพหรือไม่ ก็สามารถทำได้ง่ายๆ เลยก็คือให้ลองรถยนต์ทิ้งไว้สักวันสองวันไม่ขับไปไหน ถ้าหากยังสตาร์ทครั้งเดียวติด ก็แสดงว่าไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าสองครั้งขึ้นไปก็เตรียมเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ได้เลย