ในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา เบอร์มงคล คือกระแสที่คนให้ความสนใจ มีผู้ทราบด้านเลขศาสตร์พร้อมด้วยเบอร์มงคลเกิดขึ้นไปหลายๆ ความนิยมกระจายไปสู่คนในสังคมต่างๆนาๆ ไม่เว้นแม้แต่ ข้าราชการ ดารา ใช่หรือไม่ บิดาค้าแม่ค้า แม้แต่นักศึกษานักเรียน เพราะว่าความเชื่อ พร้อมทั้ง ความเชื่อนี้มาพื้นฐานมาจากไหน                มีบางตำรากล่าวไว้ว่าเบอร์มงคลนั้น มีพื้นฐานมาจากเลขศาสตร์ในตำราโหราศาสตร์ที่ทำนายตัวเลขของขื่อ นามสกุล พร้อมทั้ง การคำนวณดวงโดยเลขฐานต่างๆนาๆ นั่นเอง ซึ่งมีมาช้านานไม่ว่าโหราศาสตร์แบบไหนจะต้องจะก็จะมีการคำนวณตัวเลขเข้ามาเกี่ยวพัน พร้อมกับ มีการพัฒนาการคำนวณให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันจึงแตกแขนงออกมาคือโหราศาสตร์ด้านต่างๆนาๆเยอะ พร้อมทั้ง โหราศาสตร์พยากรณ์ตัวเลขเบอร์มงคลก็แตกแขนงมาจากศาสตร์เดิมนั่นเอง ถ้าลองคิดวิเคราะห์ดีๆจะคงจะเจอว่าการทำนายเลขของเบอร์มงคลนั้นจะอาจจะมีความเหมือนกับการพยากรณ์ตัวเลขจากนามของคนผม ซึ่ง การพยากรณ์ชื่อนั้นจะอาจมีเลขฐานที่สำคัญอยู่แล้ว พร้อมด้วย เมื่อนำตัวอักษรแต่ละตัวมาจับกลุ่มตามตำราจะอาจแยกออกคือแต่ละหมวดพร้อมด้วยมีตัวเลขกำกับไว้ เมื่อนำตัวอักษรแต่ละตัวมาผสมเป็นนามก็เป็นนำตัวเลขมารวมกันนั่นเอง แต่ บางตำราของศาสตร์เบอร์มงคลอาจแตกต่างกันไปในความหมายของตัวเลข การเรียงลำดับ การนำไปใช้  แต่พื้นฐานก็จะน่าจะเหมือนๆกับการตั้งนามนั่นเอง