ตรรกลี้ลับของการดูดวง

การดูดวงนั้นมีหลายแบบ มีหลายตำรา หรือ ที่เราจะต้องรู้จักกันในชื่อ โหราศาสตร์ ซึ่งก็แยกออกมาเป็นอีกหลายแขนง พร้อมทั้ง การดูดวงก็คืออีกหนึ่งแขนง ซึ่งจะต้องมีการศึกษา เรียนรับทราบ สั่งสมความชำนาญ เพราะว่า การดูดวงมียุทธวิธีดูในแต่ละวิธีที่แตกต่างๆนาๆกัน ไม่ว่าจะก็จะดูจากตัวเลขวันเดือนปีเกิด เวลาเกิด  ดูลายมือ หรือเปล่าวิธีสมัยใหม่ต่างๆนาๆ ซึ่งผู้ที่มีความสามารถด้านนี้มักจะน่าจะมีจับสำคัญ ซึ่งจะคงจะมากมายหรือเปล่าน้อยก็แล้วบุญกรรมของแต่ละคน ซึ่ง บางคนนั้นอาจจะมีจับที่เร็วกล้าสามารถล่วงรู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆนาๆได้ พร้อมกับเรียนทราบถึงวิชาทางโหราศาสตร์จนสามารถดูดวงให้คนอื่นๆได้อย่างแม่นยำก็มี หรือไม่ บางคนไม่ได้ร่ำเรียนมาแต่มีสัมผัสพิเศษมีสิ่งลึกลับที่สามารถเปิดให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ข้องเกี่ยวกับคนอื่นๆจึงใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดูดวงเพื่อให้สนับสนุนประชากรก็มี                หรือไม่แม้แต่คนที่ไม่รู้อะไรเลยทางโหราศาสตร์ ไม่มีสัมผัสสำคัญ แต่มีจิตวิทยา ก็ยังตั้งตนคือหมอดูโกหกชาวบ้านให้หลงเชื่อก็มี สิ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ ขึ้นไปอยู่กับกรรมของแต่ละคนที่สร้างมา หรือว่า แม้แต่บางคนที่ไม่เชื่อในเรื่องดูดวงบางครั้งก็ยังอดอยากรู้ไม่ได้ว่าทำไมถึงมีคนทักในเรื่องบางเรื่องได้ตรงพร้อมทั้งแม่นยำ ทั้งๆที่เพิ่งพบกันหรือไม่ไม่เคยรู้จักกันเลยก็มี สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครสามารถบอกได้ พร้อมทั้ง ไม่มีสามารถสืบค้นไปได้ว่าใครเป็นคนเริ่มในทางโหราศาสตร์ เพราะเท่าที่กระผมทราบกันมาในแต่ละยุคก็จะก็จะมีคนที่ชำนาญทางด้านกันมาตั้งแต่โบราณจนกลายคือตำนานกันเลยก็มี