TRX การออกกำลังกายแนวใหม่ที่ช่วยสร้างเสริมกล้ามและลดไขมันได้ดีเลิศอย่างหนึ่ง มีแหล่งที่มามาจากกองทหารทหารในสหรัฐฯได้ใช้สายร่มชูชีพมาแปลงเพื่อการบริหารกาย หลังจากนั้นจึงได้รับการเห็นชอบจนมีการนำไปใช้เป็นวิถีทางฝึกหัดร่างกายในแวดวงกีฬา คนรักสุขภาพ หรือแม้แต่การฝึกกายภาพบำบัด ได้มีการพัฒนาวัตถุและทางเล่นในแนวทางต่างๆ เรื่อยมา เพื่อการบริหารร่างกายที่บริบูรณ์มากยิ่งขึ้น สมัยปัจจุบัน TRX การตั้งกฎเกณฑ์ใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ มีประเภทเป็นสาย 2 เส้น ทำจากไนลอน มีที่จับอยู่ตรงตอนปลาย ใช้คล้องตามคานหรือเสาต่างๆ สามารถรับความหนักเบาการดึงได้มากถึง 560 กิโลกรัม เครื่องออกกำลังกาย TRX มีมากมายหลายรุ่นให้เลือก ธรรมดาใน 1 เซ็ตจะมีสาย trx Suspension Training พร้อมที่แขวน ตะขอ ตัวปรับความสั้น-ยาว ที่จับและที่ใส่มือหรือเท้าสำหรับการดึง ตัวยึดวัตถุ และถุงจุสำหรับการพกพา สามารถใช้ติดตั้งได้หลายทำเล