กาฐมาณฑุ

หลังจากที่คราวที่แล้วได้พาไปเยี่ยมชมหนึ่งในสี่สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าอย่างลุมพินีวันไปเชื่อเหลือเกินครับว่าคนที่คิดกำลังจะไปทัวร์เนปาลหลายคนคงจะบรรจุสถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในโปรแกรมทัวร์เนปาลของตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นในตอนนี้จึงขอนำเสนออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไปทัวร์เนปาลต้อง “ไม่พลาด” อย่างเด็ดขาดนั่นก็คือเมืองกาฐมาณฑุนั่นเองครับ                เมืองกาฐมาณฑุ เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล มีประชากรประมาณ 3.2 ล้านคนครอบคลุมในพื้นที่ 3 เมืองในหุบเขากาฐมาณฑุในเนปาลกลาง บนแม่น้ำบักมาติ, เมืองคือปาทาน และภัคตปุระ โดยลักษณะของเมืองกาฐมาณฑุนั้นจะเป็นเมืองแอ่งกะทะล้อมรอบด้วยเทือกเขาหิมาลัย                สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเนปาลชอบไปเยี่ยมชมสำหรับเมืองกาฐมาณฑุนี้ได้แก่จัตุรัสกาฐมาณฑุ ซึ่งเป็นพื้นที่กลางใจเมืองอันเป็นเสมือนจุดนัดพบของผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติและทุกสาขาอาชีพ ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจในบริเวณจัตุรัสกาฐมาณฑุ นี้จะประกอบไปด้วย พระราชวัง, เทวาลัย, เทพมณเฑียรพระศิวะ, พระแม่ปารวตี, วังหนุมานโธกา เทวรูปไกรพผู้ดุร้ายอันเป็นปางหนึ่งของพระศิวะ, เทวาลัยพระพิฆเณศวร, รูปปั้นเจ้าแม่กาลี, วังกุมารี และกาฐมณฑป นอกเหนือจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แล้วยังมีอีกสถานที่หนึ่งที่ทัวร์เนปาลพลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด นั่นก็คือสถูปโพธนาถ พระมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล โดยโครงสร้างจากฐานถึงยอดสูง 36 เมตร ฐานสถูปล้อมรอบด้วยพระพุทธรูป 108 องค์ มีชุ้มคูหา 147 คูหา พื้นบริเวณรอบสถูปจะมีกงล้อแห่งมนตราไว้คอยให้หมุนเพื่อทำสมาธิ