ที่มาของเบอร์มงคล

ในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา เบอร์มงคล คือกระแสที่คนให้ความสนใจ มีผู้ทราบด้านเลขศาสตร์พร้อมด้วยเบอร์มงคลเกิดขึ้นไปหลายๆ ความนิยมกระจายไปสู่คนในสังคมต่างๆนาๆ ไม่เว้นแม้แต่ ข้าราชการ ดารา ใช่หรือไม่ บิดาค้าแม่ค้า แม้แต่นักศึกษานักเรียน เพราะว่าความเชื่อ พร้อมทั้ง ความเชื่อนี้มาพื้นฐานมาจากไหน                มีบางตำรากล่าวไว้ว่าเบอร์มงคลนั้น มีพื้นฐานมาจากเลขศาสตร์ในตำราโหราศาสตร์ที่ทำนายตัวเลขของขื่อ นามสกุล พร้อมทั้ง การคำนวณดวงโดยเลขฐานต่างๆนาๆ นั่นเอง ซึ่งมีมาช้านานไม่ว่าโหราศาสตร์แบบไหนจะต้องจะก็จะมีการคำนวณตัวเลขเข้ามาเกี่ยวพัน พร้อมกับ มีการพัฒนาการคำนวณให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันจึงแตกแขนงออกมาคือโหราศาสตร์ด้านต่างๆนาๆเยอะ พร้อมทั้ง โหราศาสตร์พยากรณ์ตัวเลขเบอร์มงคลก็แตกแขนงมาจากศาสตร์เดิมนั่นเอง ถ้าลองคิดวิเคราะห์ดีๆจะคงจะเจอว่าการทำนายเลขของเบอร์มงคลนั้นจะอาจจะมีความเหมือนกับการพยากรณ์ตัวเลขจากนามของคนผม ซึ่ง การพยากรณ์ชื่อนั้นจะอาจมีเลขฐานที่สำคัญอยู่แล้ว พร้อมด้วย เมื่อนำตัวอักษรแต่ละตัวมาจับกลุ่มตามตำราจะอาจแยกออกคือแต่ละหมวดพร้อมด้วยมีตัวเลขกำกับไว้ เมื่อนำตัวอักษรแต่ละตัวมาผสมเป็นนามก็เป็นนำตัวเลขมารวมกันนั่นเอง แต่ บางตำราของศาสตร์เบอร์มงคลอาจแตกต่างกันไปในความหมายของตัวเลข การเรียงลำดับ การนำไปใช้  แต่พื้นฐานก็จะน่าจะเหมือนๆกับการตั้งนามนั่นเอง หากผู้รับรู้มีความเข้าใจ มีเหตุมีผลในการตัดสินใจ ก็จะอาจสามารถจัดหาเบอร์ที่ดีให้กับคนที่ความอยากได้พร้อมกับมาขอความสนับสนุนให้หาเบอร์มงคลให้ และ ความรู้ความเข้าใจการศึกษาอย่างจริงจังเท่านั้นจึงจะก็จะส่งผลให้สามารถเลือกเลขต่างๆนาๆได้อย่างแม่นยำพร้อมด้วยกระจ่าง พร้อมทั้ง สามารถช่วยให้ผู้ที่ความหวังเบอร์มงคลได้ตรงตามความความต้องการ

ตรรกลี้ลับของการดูดวง

การดูดวงนั้นมีหลายแบบ มีหลายตำรา หรือ ที่เราจะต้องรู้จักกันในชื่อ โหราศาสตร์ ซึ่งก็แยกออกมาเป็นอีกหลายแขนง พร้อมทั้ง การดูดวงก็คืออีกหนึ่งแขนง ซึ่งจะต้องมีการศึกษา เรียนรับทราบ สั่งสมความชำนาญ เพราะว่า การดูดวงมียุทธวิธีดูในแต่ละวิธีที่แตกต่างๆนาๆกัน ไม่ว่าจะก็จะดูจากตัวเลขวันเดือนปีเกิด เวลาเกิด  ดูลายมือ หรือเปล่าวิธีสมัยใหม่ต่างๆนาๆ ซึ่งผู้ที่มีความสามารถด้านนี้มักจะน่าจะมีจับสำคัญ ซึ่งจะคงจะมากมายหรือเปล่าน้อยก็แล้วบุญกรรมของแต่ละคน ซึ่ง บางคนนั้นอาจจะมีจับที่เร็วกล้าสามารถล่วงรู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆนาๆได้ พร้อมกับเรียนทราบถึงวิชาทางโหราศาสตร์จนสามารถดูดวงให้คนอื่นๆได้อย่างแม่นยำก็มี หรือไม่ บางคนไม่ได้ร่ำเรียนมาแต่มีสัมผัสพิเศษมีสิ่งลึกลับที่สามารถเปิดให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ข้องเกี่ยวกับคนอื่นๆจึงใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดูดวงเพื่อให้สนับสนุนประชากรก็มี                หรือไม่แม้แต่คนที่ไม่รู้อะไรเลยทางโหราศาสตร์ ไม่มีสัมผัสสำคัญ แต่มีจิตวิทยา ก็ยังตั้งตนคือหมอดูโกหกชาวบ้านให้หลงเชื่อก็มี สิ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ ขึ้นไปอยู่กับกรรมของแต่ละคนที่สร้างมา หรือว่า แม้แต่บางคนที่ไม่เชื่อในเรื่องดูดวงบางครั้งก็ยังอดอยากรู้ไม่ได้ว่าทำไมถึงมีคนทักในเรื่องบางเรื่องได้ตรงพร้อมทั้งแม่นยำ ทั้งๆที่เพิ่งพบกันหรือไม่ไม่เคยรู้จักกันเลยก็มี สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครสามารถบอกได้ พร้อมทั้ง ไม่มีสามารถสืบค้นไปได้ว่าใครเป็นคนเริ่มในทางโหราศาสตร์ เพราะเท่าที่กระผมทราบกันมาในแต่ละยุคก็จะก็จะมีคนที่ชำนาญทางด้านกันมาตั้งแต่โบราณจนกลายคือตำนานกันเลยก็มี