สวัสดีครับทุกท่านสำหรับบทความในวันนี้ผมเองจะมาพูดถึงเรื่องคุณและโทษของการใช้ Email ธุรกิจครับว่าแท้จริงแล้วนั้นมันส่งผลประการใดต่อเจ้าของธุรกิจที่ใช้ Email ธุรกิจกันบ้าง สำหรับเรื่องคุณประโยชน์หรือโทษทัณฑ์ของการใช้ Email ธุรกิจที่มีต่อเจ้าของกิจการนั้นถ้าให้ผมพูดตามเนื้อผ้าแล้วผมเองบอกเลยครับว่าเจ้า Email ธุรกิจนั้นมันมีแต่คุณ มีแต่ประโยชน์และไม่มีมีโทษอย่างใดต่อเจ้าของกิจการครับดังนั้นหากผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการท่านใดกำลังสงสัยเรื่องของคุณและโทษของมันอยู่ล่ะก็ผมเองขอให้ทุกท่านมั่นใจและใช้งานมันเถอะครับรับรองได้ว่า มีแต่เรื่องดีๆ อย่างแน่นอน ทีนี้เรามาดูถึงเรื่องของคุณประโยชน์ของ Email ธุรกิจที่มีต่อเจ้าของธุรกิจกันเลยดีกว่าครับ! คุณประโยชน์ข้อแรกหรือประการแรกสุดของการนำเอา Email ธุรกิจมาใช้ที่เจ้าของธุรกิจจะได้รับก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือธุรกิจที่ลูกค้ามีต่อองค์กรของเราครับเพราะเนื่องจากว่าการมี Email ธุรกิจนั้นมันเป็นการบ่งชี้ถึงความเป็น professional หรือความเป็นมืออาชีพซึ่งแน่นอนครับว่าลูกค้าก็จะมั่นใจในการเลือกใช้บริการในองค์กรของเราและนั่นก็หมายความถึงว่าเจ้าของธุรกิจจะได้กำไรจากการนี้ ส่วนคุณประโยชน์ข้อต่อมานั้นก็คือเรื่องของความสะดวกสบายและการจัดระเบียบลูกค้าครับโดยเจ้าของธุรกิจที่มีการใช้งาน Email ธุรกิจตั้งแต่แรกก็จะสามารถขจัดปัญหาเรื่องของการจัดระเบียบและหมวดหมู่ลูกค้ารวมไปถึงลำดับความสำคัญของเอกสารและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่มีลูกค้ามากๆ อีกด้วยครับ