วิวัฒนาการของไฟฉุกเฉิน

หากจะก็จะคุยถึงอุปกรณ์ไฟฉุกเฉินในสมัยก่อนกับไฟฉุกเฉินในสมัยนี้จะต้องบอกว่ามีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ค่อนข้างชัดแจ้งเลยครับเพราะเพราะว่าในทุกวันนี้นี้มีเทคโนโลยีอื่นๆ เข้ามาช่วยจึงส่งผลให้กระผมได้ใช้ไฟฉุกเฉินที่มีคุณภาพเยอะขึ้นไปกว่าเดิม จนกระทั่งในวันนี้ข้าพเจ้าจะน่าจะมาเปรียบเทียบกันให้ดูฮะว่าเจ้าไฟฉุกเฉินในสมัยก่อนกับสมัยนี้มีอะไรแตกต่างกันบ้าง

fi-015               ความแตกต่างแรกสุดที่เห็นได้อย่างแจ่มแจ้งที่สุดก็เป็นเรื่องของขนาดที่แม้ว่ารูปทรงจะอาจใกล้เคียงกันแต่ขนาดกลับมีความเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่านั่นคือสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้มีขนาดเล็กลง ไม่เทอะทะ นั่นเอง พร้อมกับเมื่อมีขนาดเล็กลงแล้วสิ่งหนึ่งที่ปรับแต่งไปก็เป็นความจุไฟ โดยโดยทั่วไปแล้วแล้วฉันจะก็จะเชื่อกันว่าสิ่งใดที่ยิ่งเล็กก็จะน่าจะสามารถบรรจุของได้น้อยแต่เพื่อแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินนี้ตรงกันข้ามขอรับกระผมเนื่องจากมันได้รับการพัฒนามาให้เล็กลงแต่สามารถกักรักษาประจุไฟฟ้าได้เยอะขึ้นไปกว่าในสมัยก่อนที่คือแบตเตอรี่ตัวใหญ่เสียอีก

               ส่วนข้อแตกต่างข้อสุดท้ายในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฉุกเฉินในสมัยโบราณกับสมัยเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องของระยะเวลาในการชาร์จซึ่งในสมัยก่อนนั้นกว่าจะคงจะชาร์จไฟเต็มมักใช้เวลาหลายชม.ด้วยกันซึ่งต้องบอกว่ายิ่งมีขนาดใหญ่ก็ยิ่งใช้เวลาในการชาร์จเพื่อกักรักษาไฟนานขึ้นไปแต่ในสมัยใหม่หรือว่าสมัยสมัยปัจจุบันนี้อุปกรณ์ไฟฉุกเฉินใช้เวลาในการชาร์จเพียงแค่แค่ไม่กี่ชม.เท่านั้นซึ่งอย่างเป็นเวลานานสุดก็ใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมงเท่านั้น ดังนั้นจึงมีความสะดวกสบายสบายมากยิ่งขึ้น